Gezondheid en Vitaliteit

Iedereen wil gezond en vitaal zijn. Waarom zijn we dat dan niet altijd?
Zeker als je weet dat je je eigen gezondheid en vitaliteit voor een groot deel in eigen hand hebt!
De basis is dat je in 'in balans bent'. 

Ziek worden is een teken dat de balans tussen belastbaarheid en belasting te veel verstoord is. 
Een tijdelijk grote belasting, bijvoorbeeld in de vorm van veel en hard werken, onregelmatig slapen en stressvolle situaties hoeft niet tot ziekte te leiden.
Belangrijk is dat opgelopen stress op een natuurlijke manier afgevoerd kan worden en onbalans hersteld.
Er wordt op veel manieren aangekeken tegen 'gezondheid'. Je kunt zeggen dat je 'gezond' bent als je je lichamelijk en geestelijk lekker voelt.
Van nature wordt er een zekere mate van evenwicht in stand gehouden. Ons lichaam en geest zijn daar uitstekend voor uitgerust!
Hoe komt het dat de ene persoon bijvoorbeeld griep krijgt van een virus en de ander niet?
Je 'weerstand' is een belangrijke factor die bepaalt of je door een veroorzaker van ziekte (bijv. een griepvirus, stress, etc.) ziek wordt. Dat geldt op alle niveau's, fysiek, emotioneel en mentaal. Naarmate je meer 'gezond' bent is je belastbaarheid groter cq. heb je meer 'weerstand' en zal je minder vaak ziek zijn.
En als je ziek geworden bent zal je sneller herstellen.

Weerstand
Je weerstand hangt af van een combinatie van erfelijke factoren en leefstijlfactoren (voeding, beweging, verslavingen zoals roken, alcohol en drugs, omgaan met stress en rust- cq. slaapgedrag). Je mentale houding is belangrijk voor of je de mate van onbalans ervaart als dat je 'ziek' bent en of dat invloed heeft op je handelen, stemming, etc.

Wat kan je wel/ niet doen?
Aan 'aanleg' kan je niets doen, maar je kunt wel zorgen dat je fysieke en geestelijke conditie en daarmee je weerbaarheid optimaal zijn. Dat je minder snel uit balans wordt gebracht en dat je snel weer in balans komt als je uit balans geraakt bent.

Een ander gegeven is dat je huidige manier van leven bepaald wordt door (deels onbewuste) gewoontes en aannames.
En dat het niet altijd eenvoudig is om bestaande patronen te doorbreken. Dan kan een 'coaching' een oplossing voor je zijn. Een coach heeft geen last van jouw 'blinde vlekken'.

Symtomen en je gevoeligheid daarvoor
Je opgejaagd voelen, slecht kunnen slapen, vaak vermoeid zijn, constipatie, snel geïrriteerd zijn, hoge bloeddruk, onwillekeurige samentrekkingen van spieren, hoofdpijn, ’s avonds zo moe zijn dat je alleen nog maar kan ‘zappen’ voor de tv, zijn tekenen dat je op de een of andere manier uit balans bent.
Als je hier niet afdoende op reageert is de kans groot dat je ziek wordt.
Van nature heb je een fantastisch vermogen om te herstellen van onbalans/ ziekte. Je helpt het herstel door goede voeding, voldoende nachtrust, ontspanning, beweging en frisse lucht. Een goed gesprek, je emotioneel uiten ('stoom afblazen') kan de nodige ruimte geven.
Maar .... als je grenzen te vaak/ te lang worden overschreden, wordt het steeds moeilijker om je te herstellen. Je gaat interen op je reserves, op den duur raak je 'uitgeput'. Je weerstand wordt steeds minder en de kans op ziektes groter. Dit kan zelfs leiden tot een 'burnout'.
Ziek worden kan je zien als een manier van je systeem om je te dwingen pas op de plaats te maken. Het geeft je de mogelijkheid om na te denken en te voelen wat je nalaat en wat je nodig hebt.

Beter is om dit voor te zijn. Door te zorgen dat je in goede conditie bent en bijtijds te reageren als als je signalen krijgt die duiden op onbalans.

Mensen besteden meer zorg aan hun auto dan aan hun eigen welzijn

De door Vitacoaching ontwikkelde 'analyse van leefstijlfactoren' is een goed hulpmiddel om:
  • inzicht te krijgen in je 'weerbaarheid' en waar nodig dit te versterken
  • inzicht te krijgen in wat blokkades zijn voor je gezondheid en vitaliteit en hoe je weer stromend kunt worden en kunt blijven
Vanuit de visie van de Chinese Traditionele Geneeswijzen (TCM) wordt gezondheid bepaald door de mate waarin de chi (levensenergie) ongehinderd kan stromen. Als de stroom is geblokkeerd (te veel/ te weinig energie, of van een gebrekkige kwaliteit) zal dat zich op termijn uiten in ziekte.  Vitacoaching geeft trainingen in chi kung en tai chi die erop gericht zijn je oorspronkelijke energie opnieuw te ontdekken en te gebruiken.
Zie de ook de website Chi kung voor Gezondheid